• همه نقاط تهران تحت پوشش خدمات گروه حمل نخاله حمدی میباشد
حمل مصالح . حمل نخاله های ساختمانی حمدی در خدمت شماست
×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: پوکه معدنی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . کاربردهای پوکه معدنی : معرفی پوکه معدنی پوکه معدنی، سبکدانه طبیعی است که بر اثر انفجار آتشفشان پدید می‌آید. در برخی از مواقع آتشفشان های فعال بر روی سطح زمین دچار انفجار می‌شوند. زمانی
۲ . استفاده از پوکه معدنی در شیب بندی سطوح ساختمان : باید از پوکه معدنی برای شیب بندی استفاده شود؟   در اجرای تاسیسات مكانیكی و برقی طبقات بایستی حتی المقدور سعی شود تا ضخامت تمام شده كف كاهش یابد. بدین منظور می