• همه نقاط تهران تحت پوشش خدمات گروه حمل نخاله حمدی میباشد
حمل مصالح . حمل نخاله های ساختمانی حمدی در خدمت شماست
×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: تخریب بناهایی فرسوده - ۳ مورد پیدا شد

۱ . اجرایی در تخریب بناهایی فرسوده قسمت اول : مراحل تخریب ساختمان قدیمی   البته واضح است که تخریب در هر ساختمان و بنایی متفاوت بوده و به شکل خاصی انجام می گیرد. به همین دلیل واجب است قبل از
۲ . اجرایی در تخریب بناهایی فرسوده قسمت دوم : در زمان تخریب یکی از بزرگ ترین نگرانی های پیمانکارها است چرا که می تواند به واژگونی سازه، فروختن قسمت های از سازه و…  منجرب شود. نکته قابل ذکر این
۳ . اصلاح دیوار سیمانی و آجری :     برای اصلاح هر نوع دیواری، سیمان از مصالح پایه می باشد، سیمان پرتلند 2 مهمترین و پر کاربردترین نوع سیمان برای این منظور می باشد. پس در خرید آن