• همه نقاط تهران تحت پوشش خدمات گروه حمل نخاله حمدی میباشد
حمل مصالح . حمل نخاله های ساختمانی حمدی در خدمت شماست
×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: شن نخودی و شن بادامی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . تفاوت شن نخودی و بادامی : و شکل شن نخودی و بادامی وقتی دو نوع شن نخودی و شن بادامی را با هم مقایسه می کنید، عمده ترین تفاوت در اندازه و شکل آن ها به چشم می آید. شن نخودی
۲ . استفاده از پوکه معدنی در شیب بندی سطوح ساختمان : منظور از شیب بندی و درصد شیب در شیب بندی ساختمان   منظور از شیب بندی داخل ساختمان همان شیب بندی سرویس های بهداشتی، آشپزخانه و … است بايستي درست انجام